360° PANORAMAS Close
Mnesicles (Erectheion), Iktinos and Kallikrates (Parthenon), Erectheion and Parthenon (Acropolis), Exterior view, Erectheion 421-405 BCE, Parthenon 447-432 BCE, Athens (Greece)

© Columbia University | Department of Art History and Archaeology | Visual Media Center